Terk Etmeyen Dost

“Hakk’ın güzelce örtüşü olmasaydı amellerin hiçbiri kabule şayan olmazdı.” (Hikem-i Atâiyye, 135. Hikmet) İnsanın iyi amel olarak ...

Amelin Kabul Şartı

“Gözüne görünmeyen ve varlığına ehemmiyet vermediğin amelden ziyade kendisiyle kalplerin ıslahı umulan bir amel olmadı.” (Hikem-i Atâiyye, ...

Mâsiyet

“Sonucu mahviyyet ve boyun eğiş olan bir günah (mâsiyet), izzet ve mağrurluğa yol açan ibadetten evlâdır.” (Hikem-i ...

Hüsn-i Nazar

*İbn Abbas, (r.a.) Allah Resûlü’nün (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor: “Nazar haktır. Eğer kaderin önüne bir şey geçecek ...

Vuslat Nasıl Gerçekleşir?

“Şayet senin Hak Teâlâ’ya kavuşman ancak kötülükleri imha ve iddiaları izaleden sonra gerçekleşecek olsaydı bu ebediyen mümkün ...

Münâcât

*Ebû Mûsâ el-Eş’arî (radıyallahü anh) şöyle demişti: Biz Rasûlullah’ın beraberinde (seferde) bulunduk. Bizler bir vâdî üzerinde yükseldikçe ...

Cehaletin Alâmetleri

“Eğer bir kimse sorulan her soruya cevap veriyor, gördüğü her şeyi tabir ediyor, her bildiğini söylüyorsa, bil ...

Rahman ve Rahîm

Lazfazatullah ism-i azamdır Allah Allah diyen mükerremdir Rahmetinden açıldı her gülşen Dîdeler oldu nurdan rûşen Hakkıyâ zeyl-i ...

En Son Eklenenler

En Son Eklenenler

Arşiv