Lütfa Sebep Dua Değildir

“Senin sonradan ettiğin dua ve talebin Cenabı Hakk’ın ezelde sabık olan lütuf ve ihsanına nasıl sebep olabilir? ...

Az Ama Devamlı

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor: “Allah’ın en sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhârî, İmân 32; Müslim, ...

Görüyormuş Gibi

Ebû Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen ...

Bunca Acı Niye!

 “Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.” ...

Bir Olabilmek

Numân İbni Beşir radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müminler birbirlerini ...

Namazı İkame Etmek

“Sendeki bıkma sıkılma ve usanma özelliğini Cenâb-ı Hak bildiğinden ötürü sana ibadetleri çeşitli eyleyip değişik hal ve ...

Kalple İyiliği Bulmak

Vâbisa İbni Ma’bed* radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurdular: “İyilik, nefsin uygun gördüğü ...

En Son Eklenenler

En Son Eklenenler

Arşiv