Hz. Âmine’nin Rüyası

“Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Annem rüyasında içinden çıkan bir aydınlığın Şam diyarı saraylarını aydınlattığını belirtmişti. Peygamber anneleri ...
Âb-ı Hayat
Âb-ı Hayat

Hz. Abdülmuttalib

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alâmetler belirdi gelmedin (Hz. Muhammed’in doğumunun yaklaştığına dair O daha doğmadan birçok alametler belirdi.) Âlemlere rahmet Efendimiz’in ...
Âb-ı Hayat

Asil Sedef: Hz. Âmine

Hz. Peygamber’in Doğumu Bahsi Âmine Hatun Muhammed ânesi Ol sadefden doğdu ol dür dânesi (Muhammed Mustafa’nın annesi Âmine Hatun’dur. İşte o inci tanesi ...
Âb-ı Hayat

Yakut

Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur Lîk Ahmed ekmel ü efdal durur (Gerçi bu adını andıklarımızda birer peygamberdir ama Muhammed aleyhisselam hepsinden daha ...