Fatima
"Gurbet eli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı tarttılar. Elli dirhem fazla geldi ayrılık”.

  Nureddin Mahmud Zengî-I

  Uzun bir aradan sonra yeniden merhabalar kıymetli okuyucularımız, Bu yazımda sizlere Türk-İslam tarihi ile Doğu ve Batı tarihini derinden etkileyen, yetiştirdiği zatlar ve ...
  Edebi-Tarihi
  Medeniyet Şehirleri

  Kayrevan

  İslam coğrafyasının birçok yerinde Müslümanlar tarafından kurulan şehirler mevcuttur. Bağdat, Kûfe, Basra, Fustat ve Kayrevan bu şehirlerin başında gelir. Bulundukları konum ve kuruluşları ...
  Edebi-Tarihi

  Ömer bin Abdülaziz

  İslam tarihi detaylı olarak incelendiğinde her devirde çok mühim dönüm noktalarının yaşandığını görmek mümkündür. Özellikle siyasi tarih açısından yaptığımız incelemede, ilk olarak dört ...
  Edebi-Tarihi

  Tahtta Oturan Âlim: Uluğ Bey

  Bu yazımızda sizlere, kendisinden yüzyıllar sonra bile bilim dünyasına ışık tutan çalışmaların sahibi, ünlü Türk bilgini ve devlet adamı Uluğ Bey’in hayatını anlatmaya ...

  Çift Başlı Kartal Efsanesi

  Türklerde özellikle Hun çağından itibaren hayvan sembolleri -kartal, boğa, aslan, kurt, pars, dağ keçisi, geyik gibi şekiller- halkın tüm kullanım alanlarında görülmektedir. Hunlar ...
  Edebi-Tarihi
  Edebi-Tarihi

  Türkmen Başbuğu Çaka Bey

  1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’daki Türk fetihleri sahillere doğru genişlemeye başlamış ve bu genişleme devam ettikçe fetihlerin kalıcı olması için güçlü ve büyük ...
  Edebi-Tarihi

  Çöl Panteri Sultan Baybars

  Bu yazımızda sizlere, Hz. Yusuf (a.s.) gibi köle pazarından Mısır sultanlığına kadar giden hikayesiyle, Kahire, Şam ve Filistin’de derin izler bırakan ve Memlük ...
  Edebi-Tarihi

  Son Trenin Kutlu Yolculuğu

  Bir önceki yazımızda Hicaz Demiryolu projesinin II. Abdülhamit Han’ın gayretleriyle nasıl hayata geçirildiğinden ve sadece Osmanlı coğrafyasında değil, aynı zamanda bütün dünya Müslümanları ...