Aşk İle Bir Ömür

Türk Hat sanatının güzide hattatlarından biri olan Ahmed Kamil Akdik’e ait bu portre, hattat ve ressam olan oğlu Şeref Akdik tarafından çizilmiş. Bu ...
Kültürel
Kültürel

Hattat Mehmed Şevki Efendi

Türk hat sanatının güzide hattatlarından Mehmed Şevki Efendi’nin celi sülüs hatla yazmış olduğu Kelime-i Tevhid levhasını görmekteyiz. Hüsn-i hat sanatında, sülüs ve nesih ...
Kültürel

Senede Bir Gün

Keşefe’d-dücâ bi cemâlihî, Sallû aleyhi ve âlihî “Cemaliyle karanlıkları aydınlattı O. O’na ve âline salât ediniz.” Yukarıdaki levhada Mehmed Hulusi Efendi’nin kaleminden celî ...
Kültürel

Hattat Halim Efendi

Yukarıda hat sanatımızın nadide isimlerinden Mustafa Halim Efendi’nin kaleminden ta’lik hattıyla yazılmış olan “Lâ rahate fi’d-dünya” (Dünyada rahatlık yoktur.) hadis-i şerifini görmekteyiz. Gelin ...
Kültürel

Benzemez Kimse Sana

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl Yukarıdaki levhada Mahmud Celâleddin Efendi’nin kaleminden sülüs hatla yazılmış olan beyti okuduk. Her şeyin sevgi ...
Kültürel

Kalplerin Huzuru

Mustafa Halim Efendi’nin kaleminden h. 1382 tarihli ta’lik hattıyla yazılmış olan levhayı seyrinize sunuyoruz. Gelin bu zarif yazıyı birlikte okuyalım: “Yâ Tabîbe’l Kulûb” ...
Kültürel

Medine Hattatı Abdullah Zühdî Efendi

Medine hattatı olarak bilinen Abdullah Zühdî Efendi’nin celi sülüs hatla yazdığı Mescid-i Nebevi’nin yazısını seyrinize sunuyoruz. Sahabeden Temîmü’d-Dâri hazretlerinin soyundan gelen Abdülkadir Efendi’nin ...
Kültürel

Önce Canan Sonra Can

Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından Ayasofya Camii için hazırlanmış, Hz. Ali’nin ve sevgili oğlu Hüseyin Efendimiz’in isminin yazılı olduğu celi sülüs levhalara bakıyoruz. ...