Medeniyet Şehirleri

Semerkant’ta Bir Ulu Çınar

Kur’an-ı Kerim’den sonra, alimlerin ellerinden düşürmediği söylenilen el-Câmiü’s-Sâhîh isimli hadis kitabıyla meşhur muhaddis İmam Buhârî hazretlerinin, Miladi 810 yılında Buhara’da doğmuş olduğunu bilmekle beraber, ...
Medeniyet Şehirleri

Semerkant’a İlk Adım

Semerkant, Özbekistan’ın nüfus bakımından en büyük ikinci şehridir. Semerkant ismi, eski Farsça’da  “taş/kaya” anlamındaki asmara ve Soğdça’da1  “kent /kale” anlamındaki kand kelimelerinin birleşmesinden ...
Medeniyet Şehirleri

Özümüzden Özbekistan’a

Sevgili okur, bu yazı dizisinde Medeniyet şehirleri dediğimizde aklımıza ilk gelen yerlerden biri; Türklerin ata yurdu, medeniyet ışığının yükseldiği güzel Özbekistan’dan ve şehirlerinden ...