fatma yıldız
Sayılmayız parmağ ile Tükenmeyiz kırmağ ile Taşramızdan sormağ ile Kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, Cümlesine dedik beli; Gören bizi sanır deli, Usludan yeğdir delimiz Tevhid eden deli olmaz Allah deyen mahrum kalmaz Her seher açılır solmaz Bahara erer gülümüz.

  Emanet Ehli Olmak

  “Ey insan, keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne?” (İnfitar, 82/6) İnfitar suresinde geçen ve ‘aldatan’ olarak çevrilen (غَرّ) “garre” kelimesi bir kıraatte ...
  Âb-ı Hayat
  Âb-ı Hayat

  Vech-i Baki

  Hz. Ali* (r.a.) rivayet etti ki, Resûlullah (s.a.s.) yatağına yatarken şöyle dua ederdi: “Ey Allah’ım, alnından/nâsiyesinden tuttuğun şeylerin şerrinden kerem sahibi olan zatına/vechine ...
  Âb-ı Hayat

  Muvahhit-I

  Muhakkak ki sana biat edenler; ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların elleri üstündedir. Onun için kim, ahdini çözerse; ancak kendi aleyhine çözmüş ...
  Âb-ı Hayat

  Nazargah

  *Adiyy b. Hâtim (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: Resulullah (s.a.v.), üç defa cehennemden söz edip ondan Allah’a sığındı ve yüzünü ...
  Âb-ı Hayat

  Hüsn-i Nazar

  *İbn Abbas, (r.a.) Allah Resûlü’nün (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor: “Nazar haktır. Eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı, göz değmesi onu geçerdi. Sizden ...

  Münâcât

  *Ebû Mûsâ el-Eş’arî (radıyallahü anh) şöyle demişti: Biz Rasûlullah’ın beraberinde (seferde) bulunduk. Bizler bir vâdî üzerinde yükseldikçe Lâ ilahe illah tehlîlini ve Allâhu ...
  Âb-ı Hayat
  Âb-ı Hayat

  Hidayetin Hidayeti

  Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den* rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, uzun süre ...
  Âb-ı Hayat

  Mefkûre

  İbn Abbâs radiyallahu anh* Hz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kendisini bineğinin terkisine aldığı günkü buyruğunu şöyle rivâyet eder: “Bir gün ben Hz. Peygamber’in terkisindeydim. ...
  Güncel

  Literatür

  Ne vakit bilgisayarı açmaya çalışsam, cihazınız sizi tanımadı diye bir uyarı veriyor. Parmak iziyle açmayı denedim, telefon numaramı falan girdim ama nafile, illa ...