Çift Başlı Kartal Efsanesi

Türklerde özellikle Hun çağından itibaren hayvan sembolleri -kartal, boğa, aslan, kurt, pars, dağ keçisi, geyik gibi şekiller- halkın tüm kullanım ...

Işıksız Bir Gece

Elleri arkadan bağlı bir şekilde Boday tarafından sürüklenerek değirmenden çıkarılan Tunay önünü görmekte zorlanıyordu. Karanlık bir geceydi; ...

Papatya

Koca bir papatya tarlasının yanındaki elma ağacının bir yaprağında kozaya giren bir tırtıl varmış. Kozadaki günleri tamam ...

Ülfet

Geçmişte kız çocuklarımıza sıklıkla isim olarak verdiğimiz “Ülfet” kelimesinin ne anlama geldiğini merak eder misiniz? Gelin, Ünsiyet ...

Ünsiyet

Serez’e yerleştiklerinde yeni evlenmişlerdi Osman Nuri Efendi ve eşi Naile Hanım. Evlat sahibi olmayı beklerken geçen zamanı ...

Nutkun Canı Vardır

Nutkun canı vardır derler. Ağızdan çıkan sözlerin dua mahiyetinde olduğunu bilmeli vesselam. “Ya hayır konuş ya sus!” ...

Mevlid

Mevlid kelimesi, Arapça “velede/doğurdu” fiil kökünden ve “viladet/doğmak, doğuş” isim kökünden gelmektedir ve  “doğum yeri ve zamanı” ...

Şefkat

Şefkat, Arapça kökenli “acıma, merhamet etme, rahmet ile gözetip kollama” anlamındaki “şafka” kelimesinden dilimize girmiş olup Türkçemizde ...

Türkmen Başbuğu Çaka Bey

1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’daki Türk fetihleri sahillere doğru genişlemeye başlamış ve bu genişleme devam ettikçe fetihlerin ...

Arşiv