Çift Başlı Kartal Efsanesi

Türklerde özellikle Hun çağından itibaren hayvan sembolleri -kartal, boğa, aslan, kurt, pars, dağ keçisi, geyik gibi şekiller- halkın tüm kullanım alanlarında görülmektedir. Hunlar ...
Edebi-Tarihi

Beş Şehir

Bu ay karşınıza Tanpınar’ın Beş Şehir‘iyle çıkıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri. Kendisi ...
Edebi-Tarihi

İhtiyaç

İhtiyaç kelimesi sözlükte; elinde olmayan bir şeyin eksikliğini duyma, eksiliği halinde zorluk çekilen anlamını ifade eder. Kökeninde ise ...
Edebi-Tarihi

Işıksız Bir Gece

Elleri arkadan bağlı bir şekilde Boday tarafından sürüklenerek değirmenden çıkarılan Tunay önünü görmekte zorlanıyordu. Karanlık bir geceydi; ...
Edebi-Tarihi

Papatya

Koca bir papatya tarlasının yanındaki elma ağacının bir yaprağında kozaya giren bir tırtıl varmış. Kozadaki günleri tamam ...
Edebi-Tarihi

Ülfet

Geçmişte kız çocuklarımıza sıklıkla isim olarak verdiğimiz “Ülfet” kelimesinin ne anlama geldiğini merak eder misiniz? Gelin, Ünsiyet ve Muhâcir yazılarımızda sizinle paylaştığımız gerçek ...
Edebi-Tarihi

Ünsiyet

Serez’e yerleştiklerinde yeni evlenmişlerdi Osman Nuri Efendi ve eşi Naile Hanım. Evlat sahibi olmayı beklerken geçen zamanı ...
Edebi-Tarihi

Mevlid

Mevlid kelimesi, Arapça “velede/doğurdu” fiil kökünden ve “viladet/doğmak, doğuş” isim kökünden gelmektedir ve  “doğum yeri ve zamanı” ...
Edebi-Tarihi