Bu Böyledir

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 29/64) Türk edebiyatının önemli ...
Sizden Gelenler

Musikide Meşk Usulü

Dilimize Arapça’dan gelen meşk kelimesinin sözlük anlamlarından biri, yazı veya müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, ...
Sizden Gelenler

Mühr-i Süleyman

Mühr-i Süleyman biçim olarak birinin tepesi diğerinin tabanına geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Şekilsel olarak tarih boyunca ...
Sizden Gelenler

Çuval

İçine atıyordu. Tıka basa doluydu ama içine atıyordu. Kurtulmak istiyordu artık. Hepsini boşaltmak. Ama evrende bunları boşaltabileceği ...
Sizden Gelenler

Mevsim-i Uşşâk

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost ...
Sizden Gelenler

Ayasofya Sebili

Hoca Ali Rıza ve Süheyl Ünver tarzının son temsilcisi olan Ahmet Yakupoğlu ile Eylül’e merhaba demiş olalım. ...
Sizden Gelenler