99 Yıl Sonra

İLAN “Muhammen kıymeti 400, teminatı 30 TL. Kasımpaşa’da vaki mülga Mevlevihane Tekkesi’nin mutfak ve dervişan odalarının enkazı satılıktır. İhaleler 12.6.1942 günü saat 11’dir. ...
Sosyal

Tutabiline Aşk Olsun!

Günlerin, haftaların, ayların birbirini ışık hızıyla kovaladığı, başımızın bu çılgın hızdan döndüğü ve elimizden kayarcasına uçup gittiği ...
Sosyal

Çocukluğa İnmek

Psikoterapi; bireyin duygu ve davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve problemlerini anlamak ve bunları çözümlemek için uygulanan sistematik bir ...
Sosyal

Üniversiteye Merhaba!

Eylül kelimesi dilimize Arapçadan gelmiş, Süryanice Arami/Süryani takviminin altıncı ayına atıfta bulunan “elul” kelimesinden alıntıdır. Bu isim ise köken açısından Akadca hasat festivali ...
Sosyal

Hayatımızdaki Bulaşıklar

Sizlere güzel bir pazartesiden yazıyorum bunları. Sıcağın, işlerin, çamaşırların, bulaşıkların, ekmek parası kazanmanın ve çocuk ihtiyaçlarının hatta ...
Sosyal

Kemal Hazinesi

Yürük değirmenler gibi dönerler El ele vermişler Hakk’a giderler Gönül Kabe’sini tavâf ederler Muhammed’in kösü çalınır bunda ...
Sosyal

Afet Zamanında İnsan Halleri

Hepimiz yaşamımız boyunca bazı dönemlerde birtakım zorluklarla karşı karşıya kalırız. Karşı karşıya kaldığımız güçlüklerle sergilediğimiz tutumlar arasında ...
Sosyal