Lütfa Sebep Dua Değildir

“Senin sonradan ettiğin dua ve talebin Cenabı Hakk’ın ezelde sabık olan lütuf ve ihsanına nasıl sebep olabilir? Ezel hükmü ise sebeplere bağlanmış olmaktan ...
Âb-ı Hayat

Görüyormuş Gibi

Ebû Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen ...
Âb-ı Hayat

Bunca Acı Niye!

 “Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.” ...
Âb-ı Hayat

Bir Olabilmek

Numân İbni Beşir radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müminler birbirlerini ...
Âb-ı Hayat

Namazı İkame Etmek

“Sendeki bıkma sıkılma ve usanma özelliğini Cenâb-ı Hak bildiğinden ötürü sana ibadetleri çeşitli eyleyip değişik hal ve ...
Âb-ı Hayat

Allah’a Yakınlık

“Senden Cenab-ı Hakk’ı; ancak sana çok yakın oluşu gizledi. Dahası Allah Teâlâ zuhurunun şiddeti yüzünden perdeli ve ...
Âb-ı Hayat