Rahman ve Rahîm

Lazfazatullah ism-i azamdır Allah Allah diyen mükerremdir Rahmetinden açıldı her gülşen Dîdeler oldu nurdan rûşen Hakkıyâ zeyl-i rahmeti tutagör Vasl-ı Rahmân ü Rahîme ...
Âb-ı Hayat

Hidayetin Hidayeti

Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den* rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, uzun süre ...
Âb-ı Hayat

Amelinin Meyvesi

“Her kim dünyada, amelinin semeresini (meyvesini yani manevi lezzetini) bulduğunu içinde duyarsa, işte bu duyuş ahirette o ...
Âb-ı Hayat

Vird

“Cenabı Hakk’ın sürekli zikir ve ibadette bulundurduğu bir kulda eğer ariflerin halini göremezsen sen yine de Hak ...
Âb-ı Hayat

Dürr-i Yekta

Ol rebîu’l-evvel ayı nicesi On ikinci gece isneyn gecesi (Aylardan bir Rebiülevvel ayında On ikinci geceye rastlayan ...
Âb-ı Hayat

Zillet Ağacı

“Zillet ağacının dalları, ancak tamah tohumu üzerine neşv ü nema bulur.” (Hikem-i Atâiyye, 63. Hikmet) Tamah, açgözlülük ...
Âb-ı Hayat