Daima Muhtaç Olduğumuz İki Nimet

“İki nimet vardır ki hiçbir varlık bunların haricinde kalamaz ve her yaratılmış için lazımdır. Onların biri icad nimeti, diğeri imdad nimetidir.” (Hikem-i Atâiyye, ...
Âb-ı Hayat

Terk Etmeyen Dost

“Hakk’ın güzelce örtüşü olmasaydı amellerin hiçbiri kabule şayan olmazdı.” (Hikem-i Atâiyye, 135. Hikmet) İnsanın iyi amel olarak ...
Âb-ı Hayat

Amelin Kabul Şartı

“Gözüne görünmeyen ve varlığına ehemmiyet vermediğin amelden ziyade kendisiyle kalplerin ıslahı umulan bir amel olmadı.” (Hikem-i Atâiyye, ...
Âb-ı Hayat

Mâsiyet

“Sonucu mahviyyet ve boyun eğiş olan bir günah (mâsiyet), izzet ve mağrurluğa yol açan ibadetten evlâdır.” (Hikem-i ...
Âb-ı Hayat

Hüsn-i Nazar

*İbn Abbas, (r.a.) Allah Resûlü’nün (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor: “Nazar haktır. Eğer kaderin önüne bir şey geçecek ...
Âb-ı Hayat

Vuslat Nasıl Gerçekleşir?

“Şayet senin Hak Teâlâ’ya kavuşman ancak kötülükleri imha ve iddiaları izaleden sonra gerçekleşecek olsaydı bu ebediyen mümkün olamazdı. Lakin o seni kendine vasıl ...
Âb-ı Hayat

Münâcât

*Ebû Mûsâ el-Eş’arî (radıyallahü anh) şöyle demişti: Biz Rasûlullah’ın beraberinde (seferde) bulunduk. Bizler bir vâdî üzerinde yükseldikçe ...
Âb-ı Hayat

Cehaletin Alâmetleri

“Eğer bir kimse sorulan her soruya cevap veriyor, gördüğü her şeyi tabir ediyor, her bildiğini söylüyorsa, bil ...
Âb-ı Hayat

Rahman ve Rahîm

Lazfazatullah ism-i azamdır Allah Allah diyen mükerremdir Rahmetinden açıldı her gülşen Dîdeler oldu nurdan rûşen Hakkıyâ zeyl-i ...
Âb-ı Hayat