Kültürel

İlk Yer Kabuğu Oluşumu Kabe’den mi Başladı? II

0

Bir önceki yazımızda, ilk katılaşan kayaların oluştuğu yerlerden birinin Mekke-i Mükerreme olabileceğini söylemiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Çünkü Kâbe’nin bulunduğu bölgenin zemin kayaları da jeolojik zaman dilimlerinin en eskisi ve ilki olan prekambriyen devrine ait. Bu da şu anlama geliyor, ilk yer kabuğu burada oluşmuş olabilir.

Kayaçların yaşlarını tespit etmek için bir çalışma yapılıp yapılmadığını araştırdım ancak henüz bir bilimsel çalışma yapılmadığını gördüm. Zaten bu en eski kayaçları bulmak, yaşlarını tespit etmek, hele hele en yaşlı olan ve ilk oluşan kayacı bulmak hiç de kolay bir çalışma değil.

Prekambriyen kayaları hem yer kabuğunun levha hareketleriyle derinlere batarak eriyip kaybolmaktalar hem de volkanik faaliyetler ve aşınma erozyonları sebebiyle oluşan tortullarla kaplanmaktalar. Tıpkı Mekke ve Medine çevresindeki volkanik tortul ve kayaların, buradaki en yaşlı zemin kayacı prekambriyeni örtmesi gibi. Bu bölgede 19 binden fazla tepe bulunduğu söyleniyor. Bu tepelerin burada olmasının sebebi bölgedeki volkanik faaliyetlerin sonucudur. Dolayısıyla bizim aradığımız yer kabuğunun ilk oluştuğu kayaçları da bu volkanların tortuları örtmüşlerdir. Bir de üstleri yüzlerce metre alüvyon ve volkanik tepeler ve lavlar ile kaplı ise o zaman temel kayaya ulaşmak çok daha zor olacaktır. Bir diğer zorluk da bu kayaların tektonik hareketler ile magmaya batıp erimiş olmalarıdır. Bazı bölgelerde ise diğer tabakaların üstüne çıkıp günümüze kadar ulaşmışlardır. Bu tektonik hareketler Suudi Arabistan coğrafyası ve yeryüzünü şekillendiren en önemli etkenlerdir. Suudi Arabistan’ın her yerinde gözle görülecek yer şekilleri volkan konileri siyahımsı volkanik kayalar ile görülmektedir. Aşağıdaki fotoğraflarda bu hem dünya üzerinden hem de uzaydan uydu fotoğrafları ile çok bariz görülmektedir.

Yeniden belirtmek gerekirse yaşlı kayaçlar Mekke ve Medine bölgesinde de zemin kayası olarak bulunmaktadır. Bu nedenle burasının yer kabuğunun ilk oluştuğu yer olma ihtimali yüksektir. Sadece henüz en yaşlı kayanın burada olup olmadığına dair bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Gönül dostu büyüğümüzden dinlediğimiz bilgilerle tüm bu verileri birleştirdiğimizde heyecanlanmamak mümkün değil. Çünkü büyüğümüz aktardığı bilgilerle yer kabuğunun oluştuğu ilk yerin Kabe-i Muazzama Bölgesi olduğunu söylemişti. Bunu duymadan önce bu bölge hakkında böyle bir bilgim yoktu. Ve çoğu kişinin de bilgisi olduğunu sanmıyorum. İnşallah bu bölgede, Kabe’de bulunan bu kayaçlarda hassas ölçümler ve kayaçların yaş tayini yapılır ve sonuçlar bütün dünyaya bilimsel olarak da duyurulur.

Meleklerin durmaksızın tavaf ettikleri, tüm Müslümanların istisnasız olarak en önemli buluşma yeri olan ve sayamayacağımız kadar çok hikmete sahip, Allah’ın korumasında olan Kabe’nin bulunduğu bu kutsal bölge elbette  öyle sıradan bir yer olamaz. Şüphesiz Kabe-i Muazzama Allah’ın hikmetlerinin tecelli ettiği özel bir yerdir. Allah Teâlâ’nın tüm insanların oturacağı ve yerleşeceği yerleri ve mekanları yaratmaya başlamış olduğu güvenilir bir bölgedir. Kabe’nin bulunduğu yerle ilgili aşağıdaki ayetler ve tefsirleri de zaten bunu anlatmaktadır.

“Yeri de biz döşedik. (Biz) ne güzel döşeyiciyiz!” (Zariyat, 51/ 48)1

“Yeri de döşedik.” Biz onu türlü nimetlerle donattık. Biz, Kâbe’nin altından başlayıp yaya yürüyüşüyle beş yüz yıllık bir mesafe olan yeri, canlıların, yataklarında ve döşeklerindeki rahat hareketleri gibi onun üzerinde dengeli bir biçimde durup dolaşabilmeleri için bir döşek ve yatak gibi yaydık. “Ne güzel döşeyiciyiz!” Yâni “Biz” ne güzel döşeyiciyiz!2

“Yeryüzünü ise, (yaşamaya elverişli bir halde) yayıp döşedik, oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden (belirli ölçüler dahilinde) bitirdik.” (Hicr, 15/19)3

“Yeri uzatıp” üzerinde yerleşilebilecek bir biçimde uzatıp “yaydık.”
Ebû Hüreyreden (r.a.) rivâyet ediliyor ki: “Kâbe’nin bulunduğu yer, yeryüzünden iki bin sene önce yaratılmıştır. Yeryüzünün yaratılmasından önce Kâbe su üzerinde bir kaya kütlesiydi. Üzerinde Allah’ı tesbih eden iki melek bulunuyordu. Allah yeryüzünü yaratmayı murâd edince yeryüzünü oradan yaydı ve Kâbe’yi yeryüzünün tam ortasında kıldı.” Bâzı rivâyetlerde şöyle denilir: Allah Sübhânehû ve Teâlâ, gökleri ve yeri yaratmadan önce arş, tatlı su üzerindeydi. Arş sarsılınca Allah onun üzerine “Lâ ilâhe illallah” yazdı ve arş sakinleşti. Allah gökleri ve yeri yaratmak isteyince bu suyun üzerine rüzgârı gönderdi. Onun etkisiyle su dalgalanmaya başladı ve üzerinde bir duman belirdi. Allah da gökleri bu dumandan yarattı. Daha sonra Kâbe’nin bulunduğu yerdeki suyu oradan izâle edince orası kurudu. Rüzgârı suyun üzerine gönderince su dalgalandı ve ondan bir kaya ortaya çıktı. Bu, Kâbe’nin yerinde kuruyan kubbe gibi bir taştı. Hak Sübhânehû bu yerden uzunlamasına ve genişlemesine tüm yeryüzünü yaydı. İşte orası, mâmûr ve meskûn yeryüzünün ortasıdır. Mâmûr olsun olmasın tüm dünyâ küresinin ortası ise kubbetü’l-arzdır. Orası ise gece ile gündüzün devamlı eşit olduğu, sıcak ve soğuğun mûtedil olduğu bir yerdir.4

“Yere de (buna rağmen bakmadılar mı?) Onu (nasıl) yayıp döşedik ve ona sabit (ulu) dağlar koyduk! Orada gönülleri açan her çeşit çift (bitkiler)den bitirdik”. (Kaf, 50/7)5

“Yeryüzünü de döşedik.” Yeryüzünü Kâbe’nin altından beş yüz senelik yürüme mesabesindeki suyun üzerine yaydık”6

 

Elbette en doğrusunu Yüce Allah bilir.

 

Kaynaklar:

1- Feyzü’l Furkan Tefsirli Kur’an-ı Kerim Meali Sayfa:521
2-Ruhu’l-Beyan -Kur’an Meali ve Tefsiri- Cilt: 20 Sayfa: 77
3-Feyzü’l Furkan Tefsirli Kur’an-ı Kerim Meali Sayfa:262
4-Ruhu’l-Beyan -Kur’an Meali ve Tefsiri- Cilt: 10 Sayfa: 176
5-Feyzü’l Furkan Tefsirli Kur’an-ı Kerim Meali Sayfa:517
6-Ruhu’l-Beyan -Kur’an Meali ve Tefsiri- Cilt: 19 Sayfa: 540

Yeryüzü
Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni

İlk Yer Kabuğu Oluşumu Kabe’den mi Başladı? I

Önceki içerik

Asil Sedef: Hz. Âmine

Sonraki içerik

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arşiv