Summer Rain
Âb-ı Hayat

Allah’ın lütfu nasıl gelir?

0

“Cenab-ı Hak seni nefsine havale eylerse kötü hallerine ve kabahatlerine bir son bulunmaz ve eğer lütuf ve cömertliğini senin üzerinde tezahür ettirirse iyi ve güzel işlerine nihayet olmaz.”  (Hikem-i Atâiyye, 128.Hikmet)

Efendimizin meşhur duası vardır, “Allah’ım beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma.” (Ebu Davud, Edeb, 101.) Biz de Allah’tan bizi nefsimizle baş başa bırakmamasını, bütün güzel isimleri ile bizi Hak yoluna, salihlerin yoluna iletmesini  isteriz.

Ruhu’l-Beyân’da geçtiği şekliyle, bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Mümin çok teenni ile hareket eder. Münafık ise bir şeyin üzerine hemen sıçrar.” Düşünerek, ihtiyatlı davranmak; acele etmeden hareket etmek müminin özelliğidir.  Sadece büyük kararlar gerektiren durumlarda değil,  basit bir haber duyduğunda bile bu böyledir.

Nefis, sonrasını hesap etmeden, acele ve anlık hareket etmek ister. Şeytan ona bir şeyi musallat eder, nefis de onu küçük ve önemsiz görerek kabahat işler.  Nefis, kabahatlerine bahane bulmakta veya dışarıya yüklemekte de mahirdir. Şeytan nefsi kullanarak kişiyi ifsad eder ama ihlas sahiplerine ulaşacak yol bulamaz.

Necmettin Kübra Hazretleri “Şayet ihlas üzere bile olsan asla kendini o makamda görme.  Çünkü bu ihlasın için bir şaibedir.  Böylece şeytan iç dünyana girebilir.  İhlasını da ihlasa tabi tut.” der. Gerçek ihlas; ihlası dahi görmemektir.

Mümin şuurludur. İmanı dolayısıyla aklı nurlanmıştır. Etrafa o nurla baktığında nefsin hilesini, kabahatini  görür. Allah’ın inayeti, hidayeti olmadan kurtuluş olmadığını bilir ve daima Allah’a sığınmakla korunur.

Rasulullah “Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 15) buyurdu. Aklı, kalbi ve âzâları nurlanan mümin basiretle bakar, rızaya uygun amellere muvaffak olur.  Yukarıda eğer lütuf ve cömertliğini senin üzerinde tezahür ettirirse iyi ve güzel işlerine nihayet olmaz demesi; böyle bir nurani bakışla,  idrakle, şuurla hareket eden mümine Allah’ın ne büyük bir lütufta bulunduğunu gösterir. Velhasıl bütün iyiliklerin membaı Allah Teala’dır. Kendisini hakikate kapatmakta direnmeyen herkes bu lütuflardan nasipdar olur.

Rahatsızlık mı Alışkanlık mı?

Önceki içerik

Bunca Acı Niye!

Sonraki içerik

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir