Bunu Konuşmaya Gerek Yok

Madde 2: Akaidde Bilgi Kaynakları

0

Akaid bizim bilme imkanlarımıza ve bilgi kaynaklarımıza ilişkin bir öğrenme sürecidir. Bu açıdan akaid “neyi, nasıl bilebilirim?” sorusuna ilkeler düzeyinde verilmiş cevaplardan oluşur. Duyularımız, aklımız ve bize ulaştırılan haberler hem dinî bilincimizi inşa eder hem de varlığa bakışımıza yön ve derinlik kazandırır.

Hısn-ı îmândır akāid-i dîn

Hüsn-i islâm ile bulur tezyîn

Mahz-ı ilhâmdır akāid-i dîn

K’ider îmân kavâidin telkin

(Duhânizâde Ali Çelebi, Îtikâdnâme, s. 665)

Tûba

Madde 1: Akaid Nedir?

Önceki içerik

Madde 3: Mütevatir Haber

Sonraki içerik

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arşiv