Bunu Konuşmaya Gerek Yok

Madde 3: Mütevatir Haber

0

Bir haber kaynağını Peygamberimizde buluyorsa bu bizim için bilgi ifade eder.  Bize ulaşan haber özellikle mütevatir olarak yani nesilden nesile hem davranış hem de hafıza ortaklığıyla intikal etmişse biz bunun üzerinden kendi kulluğumuza ilişkin bilgi elde ederiz. Kulluğumuz hakkındaki bilgi dış dünyaya yönelik ilgilerimizdeki noksanlıkları da tamamlar niteliktedir.

Sözün makbul-i dergâh-ı Samed dillerde evsafun

Şefì-i halk u mahbub-ı Hudâdur ya Resulallah

(Nâilî, Musammat 12:153)

Tûba

Madde 2: Akaidde Bilgi Kaynakları

Önceki içerik

Madde 4: Nasıl Var Olundu?

Sonraki içerik

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir