19. Mükellefiyet ve Hikmet

Mükellef kılınmamız bir hikmete dayalıdır. Bu hikmet Allah’ın muradı üzere açığa çıktığı için mükellefiyet sınırları içerisinde olup biten her şey hikmetlidir. Bize gücümüzün ...
Bunu Konuşmaya Gerek Yok