Güncel

Sigaranın Çevresel Etkileri

0

Sigara içmenin sağlık üzerindeki etkileri hakkında pek çoğumuz bilgi sahibiyiz. Sigaranın insan sağlığını nasıl etkilediği bir çok yerde  belgelenirken, tütünün çevresel etkileri daha az incelenmekte ve çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Sigaranın oluşturduğu sağlık problemleri görünür riskleri ihtiva ettiğinden daha çok araştırma konusu olup gündeme getirilmekte, üretimi, kullanımı ve atık haline gelmesi ile çevreye verdiği zararlara ilişkin pek bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu amaçla sigaranın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte insan kadar diğer canlıları da etkilediğini göstermek isteyen bir grup araştırmacı tarafından bir yaşam döngüsü değerlendirme çalışması yapılmış. Bu çalışmada sigaranın üretiminden, atıklarının nasıl değerlendirildiğine kadar geçen süreçlerde kullanılan kaynaklara, israfına ve emisyonlarına bakılarak dünya çapında nasıl bir etkisi olduğunu değerlendirilmiş. Çalışmanın sonucunda Dünya çapında bir yılda (2014 yılı baz alınarak yapılmış) yaklaşık 84 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon oluştuğu, yani, Dünyadaki CO2 eşdeğeri emisyon salınımının yaklaşık %0,2’sinin sigara süreçlerinden kaynaklandığı tespit edilmiş. Ayrıca, tipik bir dal sigaranın 3,7 L su ayak izine, 14 g CO 2 eşdeğeri emisyon salınımına ve 3,5 g petrol eşdeğeri fosil yakıt tüketimine eşdeğer olduğunu bu araştırma ile gösterilmiş.1

Dünya çapında her yıl altı trilyon sigara üretilmektedir. Üretilen sigaraların bir milyar kişi tarafından tüketildiği1  düşünülürse etkinin ne kadar büyük olduğu  tahmin edilebilir. Tütünün çevre üzerindeki etkileri kıt ekilebilir arazi oluşumuna; suyun tütün ekimi için kullanılmasından tütün çiftliklerinde zararlı kimyasalların kullanılmasına, ormansızlaştırmaya ve üretim ve dağıtım süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarına, zehirli atık ve biyolojik olarak parçalanamayan çöp üretimine kadar uzanıyor. 2-5

Tütün yetiştirme, işleme, sigara üretimi ve dağıtımından, kullanım ve atık haline geldikten sonra, nihai imhaya kadar, sigara içmenin tüm çevresel etkilerini anlamak için, tütünün tüm bu süreçlerinin dikkate alınması önemlidir. Sigaranın oluşturduğu problemler, içen kişinin sağlık sorunlarıyla sınırlı kalmadığı  çevresel etkileri olduğu herkesçe bilinen ve önlem amaçlı düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu bir alandır.  Bu etkinin azaltılabilmesi için, sigara üretimi ve kullanımı hakkında sistematik ve kapsamlı çalışmalar yapılması önemlidir.

(1) https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.8b01533
(2) KİM . Tütün ve Çevresel Etkisi: Genel Bir Bakış ; Dünya Sağlık Örgütü : Cenevre , 2017 .Google Akademik
(3)Novotny, T. ; Bialous, S. ; Burt, L .; Curtis, C .; Luiza da Costa, V .; İktidar, S. ; Liu, Y .; Pujari, S .; Tursan d’Espaignet, E. Tütün tarımının, sigara üretiminin ve tüketiminin çevre ve sağlık üzerindeki etkileri . Dünya Sağlık Örgütü Bülteni. 2015 , 93 , 877 , DOI: 10.2471/BLT.15.152744 [ Çapraz Ref ], [ PubMed ], [ CAS ], Google Scholar
(4)KÜL . Tütün ve çevre . References ARTICLE SECTIONSJump To This article references 42 other publications. http://ash.org.uk/information-and-resources/fact-sheets/tobacco-and-the-environment/ (12 Haziran 2017’de erişildi ). Google Akademik
(5) Novotny, T. ; Slaughter, E. Tütün Ürünü Atığı: Tütün Tüketiminin Azaltılmasına Yönelik Çevresel Bir Yaklaşım . Güncel Çevre Sağlığı Raporları. 2014 , 1 , 208 – 214 , DOI: 10.1007/s40572-014-0016-x [ Çapraz Ref ], [ PubMed ], [ CAS ], Google Scholar

Zeynep Tanyeri
1979 senesinde Bingöl'de doğdu. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamakta evli ve iki çocuk annesidir. Üniversite eğitimini Çevre Mühendisliği bölümünde, Aksaray Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesinde Mühendislik Yönetimi üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bazı özel eğitim kurumlarında, çevresel açıdan yaşam döngüsü değerlendirme ve post prodüksiyon eğitim sertifikaları aldı. Yaklaşık 15 senedir bir kamu kuruluşunda çevre yönetimi üzerine çalışmalar yürütmekte ve sıfır atık uygulama çalışmaları yapmaktadır. Ödüllü, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi, kurumsal süreçlerin yaşam döngüsü değerlendirilmesi projelerinde çalıştı.

  Alman Çeşmesi

  Önceki içerik

  Üniversiteye Merhaba!

  Sonraki içerik

  Yorumlar

  Yorum Yaz

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir