Pestisitler-I

Pestisitler genellikle tarım zararlılarından korunmak ve haşerelerden kurtulmak için kullanılan toksik maddelerdir. İlk bakışta kullanım açısından makul görünen pestisitler tarım ürünü tarafından absorbe ...
Güncel
Güncel

Gübre Kullanımını Azaltmak

Hepimizin bildiği gibi gübrenin toprak mahsulü üretilmesinde katkısı oldukça fazladır. Gübreyi kullanarak çiftçiler daha fazla üretebilir ve kazanabilirler. Çevresel açıdan gübre kullanımının faydası ...
Güncel

Paris İklim Anlaşması

Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması‘nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair yeni bir kanun yayımlandı. Paris İklim Anlaşması, Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklık artışını yaklaşık iki ...
Güncel

Mobilyalarınız Ne Kadar Eski?

Eskiden çoğu evde kullanılan masif mobilyalar şimdi ne durumda? Masif mobilyalar tamamen ahşap bloklarla, ahşabın kaplama veya doldurma olmayan som ve saf halinden ...
Güncel

Çevresel Kaygı

Çevresel kaygı; bireylerin dünyaya yönelik oluşan tehlikeler, bu tehlikelerin doğaya ve gelecek nesillere yönelik sonuçları kapsamında oluşan endişelerdir. (Abdul-Muhmin, 2007). Son zamanlarda yaşanan, ...

İklim Üzerindeki İnsan Etkisi

Araştırmacılar dünyadaki her bölgeyi farklı iklim koşullarıyla inceliyor, dünyadaki iklim değişimini gözlemliyorlar. Geçtiğimiz günlerde -9 Ağustos 2021 tarihinde- yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli ...
Güncel
Güncel

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Beşikten mezara diye bir tabir kullanılır, ürünlerin çevresel etkisi değerlendirilirken. Bir malzemenin üretilirken, kullanılırken ve atık haline geldiğinde çevreye ne gibi etkileri olduğunun ...
Güncel

Nüfus Artışı ve Çevresel Felaketler

Nüfus Artışı Çevresel Felaketlerin Sebebi midir? Birçok kaynakta nüfus artışı, kaynak kullanımı ile doğru orantılı olarak ele alınır. Nüfusun artması kaynak tüketiminin direkt ...
Güncel

Yeşil Bina

23 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede, Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği  yayınlanmış, yönetmelik ile “Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi ...