Kültürel

Tevhide Gel Tevhide

2

M. Şefik Bey’in h.1288 tarihli celî sülüs hattıyla yazmış olduğu Kelime-i Tevhid levhası’na bakıyoruz.

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah”: Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (s.a.s.) O’nun rasûlüdür.

Şefik Bey’in, ruha şifa, kalplere sürur veren yukarıdaki yazısıyla mest ü hayran olduk, dinlendik. Sanatçının aşkı meşk edişini seyrediyor, şevkleniyoruz. Tevhid, bir olmaktı ve insanı ‘Bir’e götürendi. Yazıyı seyrederken tüm azalarımız adeta tevhid oluyor. Göz, kulak, kalp, akıl, ruh, beden tek bir şeye odaklanıyor. Yazı o yüce kudreti, Sanatkârı (c.c.) düşündürüp kendi içinde bir yolculuğa çıkarıyor adeta.

Gelin bir kelime-i tevhid yazısıyla daha yolculuğumuza devam edelim.

Sami Efendi’nin h.1289 tarihli celi sülüs hattıyla yazmış olduğu Kelime-i Tevhid levhası. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah”

Sami Efendi özellikle celi sülüs ve celi ta’lik yazmakta pek maharetliymiş. “Celi yazmadıkça hattın esrarına vakıf olunamaz.” diyen Hattat Sami Efendi aynı zamanda yazılarının tashihini uzun süre titizlikle yapar ve şöyle dermiş: “Ne kadar zamanda yazmış diye sormazlar, kim yazmış diye sorarlar.”

Sultan II. Mahmud’un celi sülüs hattıyla yazmış olduğu Kelime-i Tevhid levhası. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah”

Yukarıdaki levha ise hüsn-i hat sanatına gönül vermiş hattat bir padişahımız Sultan II. Mahmud’a aittir. Kendisine ait yazıları Ayasofya Camii’nde mihrap ile minber arasındaki duvarda görebiliriz. Kendilerinin hat sanatıyla alakadar olmaları ve hattatları himaye etmeleri güzelliklerin ziyadeleşmesine sebep olmuştur, bize de rahmetle yad etmek düşüyor.

B. Şerife
Kuşlar konmuş sesinin tellerine, sanırsın bahar gelmiş.

  Birlikte Yaşama Kuralları vol. 984572: Sofra

  Önceki içerik

  Okurken Çalışmak

  Sonraki içerik

  2 Yorum

  1. Rabbim tevhid ehli olmaklığı nasip etsin.Ellerinize saglık 🌹

   1. Amin.. sizin de gözünüze gönlünüze sağlık 🌹

  Yorum Yaz

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir