Kültürel

Yazının Nesih Hâli

1

Şeyh Hamdullah Efendi’nin yazmış olduğu kıt’anın ilk satırındaki sülüs hattın güzelliğini seyrediyoruz: “Allahu veliyyü’t-tevfîk ve hüve ni’me’r-refîk: Başarıyı sağlayan Allah’tır, O (c.c.) en iyi dost ve en iyi yardımcıdır.” Devamında nesih hatla yazılmış olan hadis-i şerifi de meâlen aktaralım:
“Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: Eğer Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah yuvasından aç çıkıp akşam tok dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi Allah sizi de rızıklandırırdı.

Hat sanatı İstanbul’da, Şeyh Hamdullah Efendi ile tekâmül edip yeni bir ekolle doğmuş; Osmanlı hat sanatı olarak gelişimini devam ettirmiştir. Bu doğuşun bir vesilesi de yazı meşk ettiği hocası Şeyh Hamdullah Efendi’yi Amasya’dan İstanbul’a getiren Sultan II. Beyazıd’dır. Bu geliş hat sanatına yeni bir üslup kazandırmıştır.

Güzel yazıya hizmetteki gaye Kur’an’a hizmettir. Ceddimizin mefkuresine göre bir Kur’an medeniyetinin kurulabilmesi için Rabbimizin kelamı olan yüce kitabımız en güzel şekilde yazılmalı ve tezyin edilmeliydi. Bundan dolayı yazı, İslam’da mukaddestir; ruhaniyeti olan ezelî ve ebedî bir medeniyettir.

Efendimiz (s.a.s.) hayatımızın rehberidir, sözleri bizim için kıymetlidir. O sebeple hadis-i şerifler de en güzel haliyle yazılmıştır. Mustafa Hilmi Efendi’nin nesih hattıyla yazmış olduğu hadis-i şerifi seyrinize bırakıyoruz.

“Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki: Allah tarafından indirilmiş ne kadar kitap varsa Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. Kur’an’da ne var ise Fatiha sûresinde mevcuttur. Fatiha sûresinde her ne var ise Besmele’de mevcuttur.

Nesih hattı, harekeli ve zarif bir yazıdır. Kalem kalınlığı sülüsün üçte biri kadardır. Satır nizamına daha uygun olduğu için düz yazı şeklinde yazılır. İstife uygun değildir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’in nesih yazıyla yazılması tercih edilmiştir. Hilye-i şerif, hadis-i şerif, kelam-ı kibar ile matbu kitaplarda da nesih yazı tercih edilmiştir.

Aşağıdaki nesih hatla yazılmış Fâtiha Sûresi’ne bakarken, yazının inceliği de dikkatimizi celb ediyor. Kayışzade Hafız Osman Efendi’nin yazmış olduğu Fatiha’yı gelin beraberce okuyup âmin diyelim. Bu Fâtiha’yı bir ömür Kur’an’a hizmet etmiş; muhabbetle, ibadet eder gibi yazmış ve hâlâ yazmaya devam eden hattatlarımıza hediye edip, hepsini rahmetle yâd edelim.
Rızaları, himmetleri üzerimize olsun.

İnşaallah haftaya seyrimize sülüs yazıyla devam edeceğiz.

B. Şerife
Kuşlar konmuş sesinin tellerine, sanırsın bahar gelmiş.

  Hz. Ali: Husûsî Dost

  Sonraki içerik

  1 Yorum

  1. ❤️❤️

  Yorum Yaz

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir