Bunu Konuşmaya Gerek Yok

15. Rüyetullah Kulluğun Ayrıcalıklı Kılınmasıdır

0

Rüyetullah, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa üzerinden bir talebin tezahürü olarak müminlere bildirilmiş, böylece rüyet talebinin aynı zamanda bir kulluk hali olduğu gösterilmiştir. İnsanın sırf Allah tarafından bir ihsan olarak yine O’nun kemal ve cemali ile karşılaşmasının anlatımı sayılan bu konu, müminin içinde bulunduğu haller bakımından ayrıcalıklıdır.

Âlem çü kûh-ı Tûr dân mâ hemçü Mûsâ tâlibân
Her dem tecellî mîresed ber mû şikâfed kûh râ
(Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, 14. Gazel)

Âlemi Tûr Dağı gibi bil! Bizlerse Musa gibi Hak cemaline tâlip olanlarız. Her an bir tecelli erişmede ve dağı paramparça etmede.

Tûba

Selanik Türküsü

Önceki içerik

Gübre Kullanımını Azaltmak

Sonraki içerik

Yorumlar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arşiv