Âb-ı Hayat

Riya-II

Bir önceki yazımızda riyadan nasıl kurtulabiliriz bahsinde kalmıştık. Bu soruyu kendimize soralım, riyadan kurtulmak için ne yapılabilir? İnsan ne yaparsa, ondan lezzet aldığı ...
Âb-ı Hayat

Riya-I

Bazı kere halk seni görmediği zaman da riya yapmış olabilirsin. (Hikem-i Atâiyye 164. Hikmet) Riya, amelin karşılığını dünyada beklemektir. Allah’a itaat eder görünerek ...
Âb-ı Hayat

Görüyormuş Gibi

Ebû Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.” ...
Âb-ı Hayat

Kimin İçin?

Ebu Ümâme’nin* (r.a.) rivayet ettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel ...
Âb-ı Hayat

İlahi Feyizler

“Bazen bast gündüzünün aydınlığında istifade edemediğin ilim ve marifetler kabz gecesinin karanlığında öğretilir.” (Hikem-i Atâiyye, 154. Hikmet) buyuruyor Atâullah İskenderî Hazretleri. Bazen kendimize ...