Mesai

Mesai (mesa’y) kelimesinin, “sa’y” yapmaktan geldiğini biliyor muydunuz? Mesai, bir iş bir uğraş için harcanan emek ve üzerinde geçirilen zaman dilimini ifade eder dilimizde. ...
Edebi-Tarihi
Edebi-Tarihi

Tahnîk

Hazret-i Fatıma validemiz evlenme çağına eriştiğinde kendisini pek çok kimseler istemişti. Resulullah (s.a.s.) ise bunlara iltifat etmeyip “Onun işi Hakk Teâlâ’nın emrine bağlıdır” ...
Edebi-Tarihi

Teşekkür

“Teşekkür” kelimesi Arapça Allah’a verdiği nimetlerden dolayı memnuniyet duymak, şükretmek anlamındaki “şekera” fiilinden türetilmiştir ve yine bir fiil olarak yapılan bir işe karşı ...
Edebi-Tarihi

Aşk

Aşk kelimesi, yaygın bir kabule göre Arapça’da “aşekâ/sarmaştı, sıkıca sarıldı” kelimesinin mastarıdır ve “sarmaşık” anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklar bu sarmaşığın “zehirli” olduğunu söylemişler. ...
Edebi-Tarihi

İhtiyaç

İhtiyaç kelimesi sözlükte; elinde olmayan bir şeyin eksikliğini duyma, eksiliği halinde zorluk çekilen anlamını ifade eder. Kökeninde ise “gerek duyma, lüzum” manasını ifade eden ...

Ülfet

Geçmişte kız çocuklarımıza sıklıkla isim olarak verdiğimiz “Ülfet” kelimesinin ne anlama geldiğini merak eder misiniz? Gelin, Ünsiyet ve Muhâcir yazılarımızda sizinle paylaştığımız gerçek ...
Edebi-Tarihi
Edebi-Tarihi

Ünsiyet

Serez’e yerleştiklerinde yeni evlenmişlerdi Osman Nuri Efendi ve eşi Naile Hanım. Evlat sahibi olmayı beklerken geçen zamanı saymaz olmuşlardı artık. Allah’a dua etmeye, ...
Edebi-Tarihi

Mevlid

Mevlid kelimesi, Arapça “velede/doğurdu” fiil kökünden ve “viladet/doğmak, doğuş” isim kökünden gelmektedir ve  “doğum yeri ve zamanı” anlamını ifade eder. Bununla birlikte dilimizde ...
Edebi-Tarihi

Şefkat

Şefkat, Arapça kökenli “acıma, merhamet etme, rahmet ile gözetip kollama” anlamındaki “şafka” kelimesinden dilimize girmiş olup Türkçemizde “koruma, sevme, esirgeme ve acıma duygularıyla ...
Edebi-Tarihi

Fehim

Fehim, Arapça kökenli bir kelime olup “fehemâ/anladı, zihnen kavradı, idrâk etti” fiilinin isimleşmiş ve dilimize girmiş hâlidir. “Anlamak, kavramak, idrâk etmek” anlamlarına gelir. ...