İhtiyaç

İhtiyaç kelimesi sözlükte; elinde olmayan bir şeyin eksikliğini duyma, eksiliği halinde zorluk çekilen anlamını ifade eder. Kökeninde ise “gerek duyma, lüzum” manasını ifade eden ...
Edebi-Tarihi
Edebi-Tarihi

Ülfet

Geçmişte kız çocuklarımıza sıklıkla isim olarak verdiğimiz “Ülfet” kelimesinin ne anlama geldiğini merak eder misiniz? Gelin, Ünsiyet ve Muhâcir yazılarımızda sizinle paylaştığımız gerçek ...
Edebi-Tarihi

Ünsiyet

Serez’e yerleştiklerinde yeni evlenmişlerdi Osman Nuri Efendi ve eşi Naile Hanım. Evlat sahibi olmayı beklerken geçen zamanı saymaz olmuşlardı artık. Allah’a dua etmeye, ...
Edebi-Tarihi

Mevlid

Mevlid kelimesi, Arapça “velede/doğurdu” fiil kökünden ve “viladet/doğmak, doğuş” isim kökünden gelmektedir ve  “doğum yeri ve zamanı” anlamını ifade eder. Bununla birlikte dilimizde ...
Edebi-Tarihi

Şefkat

Şefkat, Arapça kökenli “acıma, merhamet etme, rahmet ile gözetip kollama” anlamındaki “şafka” kelimesinden dilimize girmiş olup Türkçemizde “koruma, sevme, esirgeme ve acıma duygularıyla ...

Fehim

Fehim, Arapça kökenli bir kelime olup “fehemâ/anladı, zihnen kavradı, idrâk etti” fiilinin isimleşmiş ve dilimize girmiş hâlidir. “Anlamak, kavramak, idrâk etmek” anlamlarına gelir. ...
Edebi-Tarihi
Edebi-Tarihi

Evham

Evhâm, gerçekte var olmayan, fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan düşünce ve zan demektir. Evhâm, vehim kelimesinin çoğuludur. Dilimizde ‘evham yapmak’ deyimini ...
Edebi-Tarihi

Eylül

Eylül, “Rumî takvimin dokuzuncu ayı” için dilimizde yerini almış bir kelimedir. Arapça’da “eylûl” (أيلول) olarak kullanılsa da bu kelimenin kökeni aslında Arapça değildir. Kökeni ...
Edebi-Tarihi

Acele

Acele, Arapça  “acila / acele etti” fiil kökünün isimleşmiş mastar halidir ve “telaş ve sabırsızlık ile, kendini ve başkalarını sıkıntıya soksa da, hızlı hareket ...
Edebi-Tarihi

İnsan

Dilimizde İnsan kelimesi “kişi, kimse, birey, fert” olarak anlaşılır. İnsan,  Arapça’da “ins” kelimesinin çoğuludur ve “insanlık, insanlığın tamamı, insan kavmi”ni ifade etmektedir. Aslında ...