Huriye Yıldırım
2011'de üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı tezli yüksek lisans programından mezun oldu. İbni Haldun Üniversitesi bünyesinde Kurmaca Eser Editörlüğü eğitimini tamamladı. Eğitimci, okur, gezer, yazar, bozar. Evli, iki çocuk annesi.

99 Yıl Sonra

İLAN “Muhammen kıymeti 400, teminatı 30 TL. Kasımpaşa’da vaki mülga Mevlevihane Tekkesi’nin mutfak ve dervişan odalarının enkazı satılıktır. İhaleler 12.6.1942 günü saat 11’dir. ...
Sosyal
Sosyal

Amin Alayı

Pek çok kimse için yeni yıl Ocak ayı ile başlar. Öyle ya da böyle bir muhasebe zamanıdır bu. İhtimam gösterilir, taze kararlar alınır. ...
Sosyal

Aile Fobisi

1923 yılı tüm ülkenin zihninde belli bir ânı çağrıştırır. Bir de şahsi kayıtlarımızda yer tutan özel anılar vardır. Mesela ben bugün size o ...
Sosyal

Nerede O Yeni Bayramlar

Sahabe efendilerimizden öğrendiğimiz şekliyle Peygamber Efendimiz bayram sabahı namazdan evvel bir miktar tatlı yer, sonra mescide geçerlermiş. Namazın akabinde ise hücrelerine avdet ederlermiş. ...
Sosyal

Sizin Memleket Neresi?

Benim dilim kuşdilidir benim ilim dost ilidir Ben bülbülüm dost gülümdür bilin gülüm solmaz benim demiş Emrem Yunus divanında. Diliyle kuşları ürkütenler bu ...
Sosyal

21. Yüzyılda Bir Dahîlek

Edebiyatımızda Peygamber Efendimiz’den bahseden şiirleri genel olarak na’t şeklinde adlandırırız. Özellikle klasik Türk edebiyatında bu türün pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Na’tın kelime ...
Sosyal

Ayna Ayna Söyle Bana

Sizin de bildiğiniz gibi karşısındaki şeylerin görüntüsünü aksettiren, özellikle insanların kendilerini görmek için kullandıkları, arkası sırlanmış cam veya mâdenden levhaları “ayna” diye adlandırırız. ...