Berweuli
O bir hikayeci. O iflah olmaz bir hayalperest. Olimbera ve Legolas kedilerinin annesi.

  Işıksız Bir Gece

  Elleri arkadan bağlı bir şekilde Boday tarafından sürüklenerek değirmenden çıkarılan Tunay önünü görmekte zorlanıyordu. Karanlık bir geceydi; ne ay ne de yıldızlar vardı. ...
  Edebi-Tarihi
  Edebi-Tarihi

  Karanlık Ay

  Işık ve rüzgâr gibi yağmur da tahtaların arasından sızmayı başarıyordu. Tunay için ıslanmaktan kaçınmak bir süre sonra mümkün olmayacaktı. Kendini ufaltıp geriye kalan ...
  Edebi-Tarihi

  Sinsi

  Tunay, Kattancula’nın tepesinde dolandığını ona hissettirenin ne olduğunu önce anlayamadı. Altına sığmaya çalıştığı abanın ona neden birden fazla geldiğini, bir öncekinden daha sıcak ...
  Edebi-Tarihi

  Ahşap Duvarlar

  Karanlık ve soğuk Tunay’ı sırtını duvara yaslayıp dizlerine sarılmak zorunda bırakmıştı. Arada sırada yalnızlığı birkaç fare tarafından bölündüğünde gürültü çıkarmanın en iyi çare ...
  Edebi-Tarihi

  Şenlik Ateşi

  Toprağın yedi kat altında, Yeşil sarayındaki gümüş tahtında Oturur kara saçlı, kara çatal sakallı, kara Erlik Kara dokuz boğaya vurur kara yılan kamçıyla ...

  Boynuzun Ölçüsü

  Değirmene girene kadar onunla konuşmaya bile ürken oğlanın yerinde artık toynağı zemindeki tozu, samanı kaldırırken burnundan gazapla soluyan, ucu sivri birçok dala ayrılan ...
  Edebi-Tarihi
  Edebi-Tarihi

  Kattancula

  “Nerede konaklıyorsunuz?” Bütün itirazlarına rağmen, ilk defa kendisine bu şekilde diklenen Alçin’in yardım etme arzusu Tunay’ın endişelerine galip gelmişti. Böylelikle en önde yürüyen ...
  Edebi-Tarihi

  Sıcak Bir Gün

  “Sinekler!” Alçin, atının etrafında dolanan irili ufaklı sineklerden payına düşenin konaklığını yapmaktaydı. Dünün aksine bulutlar gökyüzünü terk etmişti. Hava bir yaz günü gibi ...
  Edebi-Tarihi

  Rüyalar ve Kartallar

  Ayak bileğindeki ipi didikleyen gagası kendi canını acıtıyor ancak tutsaklığından kurtulmasını sağlamıyordu. İri kanatların sebep olduğu esintiyi hissettiğinde darbelerin hızını ve şiddetini arttırdı. ...
  Edebi-Tarihi

  Düğüm

  Tunay tüm sarsmalarının, ismi yerine hoş olmayan türlü yakıştırmalarla seslenmelerinin sonunda uyanan kızın durumunu sormak yerine birkaç adım gerisinde, koşarken düşürdüğü değneğini yerden ...