Nur, Güneş, Pervane

Dedi gördüm ol Habib’in ânesi Bir aceb nur kim güneş pervanesi (O habibin annesi acayip bir nur gördüğünü söyledi. Bir nur ki güneş ...
Âb-ı Hayat
Âb-ı Hayat

Dürr-i Yekta

Ol rebîu’l-evvel ayı nicesi On ikinci gece isneyn gecesi (Aylardan bir Rebiülevvel ayında On ikinci geceye rastlayan pazartesinde) Ol gece kim doğdu ol ...
Âb-ı Hayat

Alâmet

Bir önceki yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süleyman Çelebi, “Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn” derken hem zaman bakımından Efendimiz’in (s.a.s.) gelmesinin yakınlaştığını ifade ...
Âb-ı Hayat

Yakîn

Geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir haberle sevindik. Unesco (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Süleyman Çelebi’yi, anma ve kutlama yıl dönümü programına dahil ...
Âb-ı Hayat

Hz. Âmine’nin Rüyası

“Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Annem rüyasında içinden çıkan bir aydınlığın Şam diyarı saraylarını aydınlattığını belirtmişti. Peygamber anneleri ...

Hz. Abdülmuttalib

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alâmetler belirdi gelmedin (Hz. Muhammed’in doğumunun yaklaştığına dair O daha doğmadan birçok alametler belirdi.) Âlemlere rahmet Efendimiz’in ...
Âb-ı Hayat
Âb-ı Hayat

Hz. Peygamber’in Temiz Nesebi

Bir önceki yazımızda Hz. Abdullah’ın bereketinden söz etmiştik. İstiyorum ki Hz. Âmine ve Hz. Abdullah’tan biraz daha bahsedelim ve onların mânâ feyizlerinden azamî ...
Âb-ı Hayat

Asil Sedef: Hz. Âmine

Hz. Peygamber’in Doğumu Bahsi Âmine Hatun Muhammed ânesi Ol sadefden doğdu ol dür dânesi (Muhammed Mustafa’nın annesi Âmine Hatun’dur. İşte o inci tanesi ...